Jan van Raalten - 70 jaar bij de Cantorij

Cantorij - Jan van Raalten zingt 70 jaar bij de Cantorij
(uit de Regiobode week 46)

De Cantorij van de Martinikerk hield vrijdag 10 november j.l. het jaarlijkse samenzijn en etentje van het koor. Dit doen ze ieder jaar en mensen die een jubileum vieren worden dan ook in het zonnetje gezet.

Nu is het wel vaker zo dat mensen 25, 30 of misschien wel 40 jaar lid zijn, maar dit keer was er een jubileum dat zelden voorkomt. 70 jaar lid en nog steeds actief zanger. Dit betrof Jan van Raalten, 91 jaar jong. Omdat dit toch wel zeer uniek is, was ook burgemeester Loes van de Meijs aanwezig om de jubilaris toe te spreken en een bloemetje namens de gemeente te overhandigen.

Over Jan werd door de voorzitter gezegd: 'Hij is bescheiden en levert altijd een positieve bijdrage. Als onderwijzer stimuleerde hij de kinderen muziek te maken en te zingen en hij wees hen vroeger de weg naar de kindercantorij.

Helaas zijn er soms ook mensen die om verschillende redenen moeten stoppen. Ditmaal waren dat Ton Blom en zijn vrouw Paula Hei. Van hen werd afscheid genomen met een fraaie bos bloemen.

Naar boven