Vervolgbijeenkomst Armoedebestrijding in Doesburg

In aansluiting op de eerdere bijeenkomst van 18 april 2017 zijn diverse instanties, waaronder ons Diaconaat, op 12 december 2017 door de gemeente Doesburg uitgenodigd in het gemeentehuis van Doesburg. Dit om geïnformeerd te worden over hoe gedrag veranderd kan worden bij diverse doelgroepen die vallen onder het begrip armoede.
 
Een medewerkster van het psychologisch bureau “Duwtje” uit Arnhem liet met een combinatie van theorie en concrete voorbeelden zien hoe gedrag veranderd kan worden. Enkele onderwerpen die behandeld zijn: - Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich   gedragen  -Gezond leven - Koopgedrag  -Omgaan met schuldenproblematiek - Het terugdringen van taalachterstand bij allochtone kinderen. Bureau “Duwtje” kan helpen effectief gedrag te veranderen door in de praktijk te duiken en wetenschappelijke kennis te vertalen naar een concreet duwtje. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.duwtje.com.
 
Toch blijft het best moeilijk om preventie en aanpak van armoede handen en voeten te geven. De diverse instanties zullen meer aandacht  aan het thema besteden.
 
Namens het Diaconaat
 
Evelien Cevaal 
Naar boven