Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk (zie de afbeelding). De afbeelding kunt u downloaden door de link aan te klikken.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Vanwege de Corona maatregelen gaat het anders dan alle vorige jaren.
We vragen u/ jou een groet, een tekst, een wens te sturen, met uw/ je naam (geen adres) naar nelweststeijn@hotmail.com.
Vervolgens wordt dit op de kaart geschreven. Alle kaarten gaan vervolgens naar Kerk in Actie die zorgt voor de verspreiding in binnen- en buitenland.

De volgende kaarten worden verstuurd:

* Enkele kaarten met Engelse tekst

Deze kaarten gaan naar gevangenissen in Nederland waar Engelstalige gedetineerden verblijven.
Hieronder enkele teksten ter bemoediging:
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

* Enkele kaarten met Nederlandse tekst

Deze gaan via Kerk in Actie en Stichting Epafras naar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Ook hier kunt u een wens laten schrijven en uw naam. Deze kaarten gaan tijdig mee met Comeback, een tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland.

* De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen

Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze paasgroet uitgaat. Op de ene kaart wordt een groet/ wens aan de gedetineerde geschreven en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet.
De tweede kaart, met postzegel, kan de gedetineerde zelf versturen op elk gewenst moment. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden ook contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

Suggesties om op de kaart te schrijven:

• U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
• Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
• Vandaag hebben we voor u gebeden.
• Wij houden van u met de liefde van de Heer.
• De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
• Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
• Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4
• Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2Kor.5:7
• Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14
• Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25
• Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
• De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a
• Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4
• Christenen over de hele wereld staan naast u.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten via het mailadres zullen sturen, alstublieft voor 26 februari.

Hartelijk dank!
Het Diaconaat, Nel Weststeijn
nelweststeijn@hotmail.com

Naar boven