Follow Up sluit af met Passie

Jarig Follow Up sluit af met Passie – letterlijk en figuurlijk

In mei 1993 kwam het er van: een groepje van ongeveer 10 personen staken de koppen bij elkaar en gingen zingen, begeleid door Harm Muis. Eens in de 6 weken, met liedjes uit oude koormappen. Voor de meesten was het een vervolg op een lidmaatschap bij een jeugd– of jongerenkoor, dus de naam ‘Follow Up’ was snel gevonden. Iedereen mocht meedoen, oecumene was (en is) belangrijk.

Na een half jaar werd het tijd om wat meer gestructureerd te oefenen en ging Anja Beckmans dirigeren. De repetities gingen naar eens in de veertien dagen. Nadat Harm verhuisde, kwam Ernst Boesveld de toetsen bespelen. Tot de dag van vandaag (bege)leiden Anja en Ernst de boel. Veel mensen zijn voor korte of lange tijd lid geweest van het koor. Het lidmaatschap was gratis: alleen koffie/thee kostte een gulden/euro, en hiervan werd nieuw repertoire en de jaarlijkse barbecue betaald.

Het repertoire van Follow Up bleek redelijk tijdloos te zijn: liederen van het eerste uur zijn nog aanwezig! Natuurlijk zijn er ook liederen verdwenen en bij gekomen en weer verdwenen. Iedereen kon repertoire aandragen; Ernst speelde voor en we maakten een keuze: blijvertje of wegwezen! Van 2009 t/m 2011 zijn we druk geweest met allerlei acties die geldwervend van aard waren en het lukte: we hebben een mooie piano voor de Martinikerk bij elkaar gezongen!

Door de jaren heen waren we op veel plekken te horen en te zien. Soms in de Martinikerk, vaker ergens anders. We zongen in kerken, verzorgingshuizen en bij een aantal verzamelconcerten. Twee daarvan vallen op: Kerstavond en Wielbergen. Sinds 2001 zingen we tijdens de Kerstavondviering in verpleeghuis Regina Pacis in Arnhem en sinds eind jaren ’90 zingen we tijdens de kerkdienst op Wielbergen. Beide vieringen waar we ons altijd van harte aan verbonden hebben.

In 2008 durfden we een nieuw project aan: de Mattheüs Passie, uitgegeven door SGO. Het was een stap hoger dan we gewend waren, dus de repetities werden vanaf dat moment wekelijks. De eerste serie uitvoeringen in 2009 waren heel bijzonder! Niemand van de leden vergeet die middag in Westervoort. Onze Paaskaars werd aangestoken door de moeder van een onlangs overleden man van midden twintig. De sfeer in de kerk die middag is niet te beschrijven. We hebben met ons hart wagenwijd open de Passie gezongen en dat werd gevoeld.

In januari 2017 gaf Anja aan om na mei 2018 te willen stoppen met dirigeren. Vijfentwintig jaar: een mooi moment om toe te geven aan het gevoel uitgegroeid te zijn. De overige koorleden hebben het afgelopen jaar met elkaar gesproken over de toekomst, en na het bekijken van verschillende opties is besloten om ook het koor na 25 jaar te laten stoppen.

Anja Beckmans Anne Smeets

 

Naar boven