Pioniersplek 'Komdersuut'

Pioniersplek Komdersuut

Komdersuut?
Een Achterhoekse uitdrukking die u uitnodigt er even uit te komen.
Een aantal mensen uit Angerlo en omstreken, André Bikker, Lida Clasener, Trudy van Herwaarden en Erika Klooster, wil deze uitnodiging graag handen en voeten geven.
Zij werken aan een plek waar generaties elkaar ontmoeten, iedereen terecht kan en waar plek is voor een inhoudelijk gesprek en inspiratie.

De voormalige pastorie, Dorpsstraat 33 te Angerlo, is sinds april voor dit doel beschikbaar gesteld door de eigenaar van het pand, de PKN gemeente te Angerlo-Doesburg.

Voor actuele informatie bezoek www.komdersuut.nl of mail naar Komdersuut.

Elke donderdag
8.45 uur Morgengebed

10.00 - 16.00 uur
Koffie & Klussen
Ruilbibliotheek

Elke vrijdag
12.30 uur Coventry-gebed

Kluszaterdagen, elke 2e zaterdag van de maand
9.00 -15.00 uur, vrije inloop

Het Pioniersteam:
Lida Clasener, Trudy Herwaarden, Erika Klooster-Derksen, André Bikker en Richard Klooster.

Naar boven