Zinkunst

Woensdag 2 oktober – 20.00 uur
Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk
Ingang Marktzijde
Kosten: € 5,00 (incl. koffie/thee)

Voor wie zin heeft in kunst en ervan kan genieten hoe kunst vorm geeft aan zin.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens een aantal avondbijeenkomsten belicht ‘Zin in Kunst’ het werk van uiteenlopende kunstenaars en biedt een podium voor een mooi gesprek
met elkaar over wat we die avond gezien en gehoord hebben. Beide ingrediënten zijn de smaakmakers van deze avonden. Laat u op deze avonden
meenemen in het kijken naar kunst, haal uw hart op aan de achtergrondinformatie erbij en zeker ook aan het gesprek met elkaar erover.

Vier avonden ‘Zin in Kunst.’

De eerste avond is Raymond Rombout uit Oud-Beijerland onze inleider. Al heel wat lezingen over Rembrandt heeft hij verzorgd.
Hij neemt ons mee in het werk van Rembrandt en laat zien welke invloed de Gouden Eeuw op zijn werk had.
`s Morgens in ‘Wat hebben we bij de koffie?’ vertelt hij daar al iets over op een laagdrempelige manier.
Op deze avond ‘Zin in Kunst’ laat hij ons veel dieper duiken in de kunst en wereld van Rembrandt en besteedt hij ook aandacht
aan heel andere werken van Rembrandt dan `s morgens.

 

Naar boven