Met open handen dienen; enthousiaste, actieve diakenen gevraagd

De laatste jaren zijn er een aantal leden van het Diaconaat afgetreden daardoor is er een vacature voor penningmeester en een vacature voor secretaris is ontstaan. Tevens is de functie van voorzitter nog steeds vacant. Ook is er behoefte aan nieuwe taakdragers.

Het Diaconaat bestaat momenteel uit 3 diakenen, 3 taakdragers.
Een leuke groep mensen, die zich kerkelijk en maatschappelijk inzet.

Een greep uit de taken en de speerpunten van het Diaconaat:

Taken:
-De diakenen nemen deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen
(eventueel bij toerbeurt)
-Eén diaken neemt deel aan het moderamen
-Ongeveer één maal per 4 à 5 weken vergadering van het Diaconaat.
-Diaken bij de zondagse viering. Dit gaat volgens rooster. Enkele taken hierbij zijn het
verzorgen van de bloemengroet, het verwelkomen van de kerkgangers, het
opstellen en uitspreken van de voorbeden (1x per maand), collecteren.
-Helpen bij het Avondmaal

Speerpunten:
-Duurzaamheid
-Armoede
-Vluchtelingen
-Eenzaamheid
-Project Vrouwen en HIV-Aids in Zambia

Zou u/jij zich ten dienste willen stellen van het Diaconaat en wilt u/wil jij meer informatie, neem dan contact op met één van de volgende personen:

Marjolein Somsen, diaken en waarnemend voorzitter tel. 0313-475819
e-mail: Marjolein Somsen

Anita Spanjer, diaken en lid van het Moderamen tel. 0313-473382
e-mail: anitaspanjer@upcmail.nl

Naar boven