Bazaar in de Martinikerk op 12 en 13 april 2019

Op 12 en 13 april was er weer een grote Bazaar in de Martinikerk. Er waren heel veel mooie spullen te koop. Net zoals vorig jaar was het weer een gezellige drukte.
De vrijwilligers hebben er hard aan gewerkt om deze bazaar tot een succes te laten zijn.
Het resultaat was er daarom ook naar. Hulde voor alle vrijwilligers die hier met hart en ziel aan meegewerkt hebben!

Naar boven