Intercultureel Bijbellezen in de herfst

Uit het Diaconaat

- Intercultureel Bijbellezen in de herfst

Vanuit Zambia werden we door Marike en Thijs Blok, die voor Kerk in Actie in Lusaka uitgezonden zijn, en daar als theologen in de theologische faculteit werken, uitgenodigd om als gemeente die meeleeft met het werk in Zambia, de uitdaging aan te gaan mee te doen met Intercultureel Bijbellezen. Zowel de groepen in Zambia èn in Nederland lezen en bespreken hetzelfde Bijbelgedeelte Daarna zal er (in het Engels) schriftelijk een verslag gemaakt worden om onze ervaringen uit te kunnen uitwisselen. Inmiddels is de tekst bekend: Lukas 19: 1-10.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland: op 14 oktober en op 11 november van 19.30 - 21.30 uur bij Gudrun Gilhuis , Broekhuizen 40, Doesburg.

De avond wordt inhoudelijk geleid door ds. Chris Kors. De praktische organisatie is in handen van Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis.
Neem de tekst mee en papier en potlood voor je eigen aantekeningen.

Het liefst voor 10 oktober opgeven, zodat er koffie genoeg is. Bij Gudrun Gilhuis via e-mail ghgg4824@gmail.com of tel.: 0313-438741/06-55896443.

Naar boven