Preek van de Leek met Chris van der Heijden

Op zondag 3 november was de gastspreker in de Preek van de Leek Chris van der Heijden.
Hij is historicus en schrijver van o.a. "Grijs verleden" en "Kinderen van foute ouders".
Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de rol van de doorsnee Nederlanders tijdens en vlak na de oorlog. In zijn preek heeft Chris van der Heijden stil gestaan bij het spoor dat de oorlog na 1945 trok.

Naar boven