2 februari 2020 - Preek van de Leek met Kathleen Ferrier

 

In het seizoen 2019-2020 staan alle lekepreken in de Martinikerk in het teken van het thema ’75 jaar Vrijheid.’ Ferrier sluit daar met haar lekepreek op aan. Zij vraagt zich af: ‘Hoe gaan wij hier in Nederland en breder, in Europa, om met onze democratie en vrijheid? Hoe verhoudt zich dat tot ontwikkelingen in andere delen van de wereld, zoals in Azië? En welke rol speelt geloof dan bij de keuzes die wij maken?’

Ferrier is jongste dochter van de eerste Surinaamse president. Zij was secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de organisatie van migrantenkerken in Nederland. Daarvoor was zij onder andere ontwikkelingswerker in Latijns Amerika. In 2002 werd zij Tweede Kamerlid voor het CDA en heeft zij zich laten kennen als een bevlogen en idealistische politica. Na haar Kamerlidmaatschap woonde en werkte zij vijf jaar in Hong Kong. Afgelopen jaar werd zij voorzitter van de Nationale Unesco Commissie en lied van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

Naar boven