Bericht van de kerkenraad over de richtlijnen i.v.m. het coronavirus

De Martinikerk en Galluskerk gaan dicht tot 01 juni 2020 i.v.m. de coronarichtlijnen.

Als kerkgemeenschap kun je nog zoveel mooie plannen hebben, we worden ingehaald door de realiteit en dat betekent dat we de komende periode tot 01 juni 2020 sowieso geen vieringen meer in onze beide kerken zullen hebben waar onze gemeenteleden bij aanwezig zijn. Een vervelende situatie waar we mee geconfronteerd worden. Zelfs de vieringen in de stille week kunnen geen doorgang vinden. Eventuele huwelijken en begrafenissen kunnen nog wel doorgaan, maar in behoorlijk 'afgeslankte' vorm.
Alle bijeenkomsten die reeds gepland stonden tot 1 juni komen te vervallen, dus daarmee ook de geplande bazaar en de gemeenteavond van 13 mei 2020. Inmiddels is bekend dat de bazaar is verplaatst naar 2 en 3 oktober 2020. Een nieuwe datum voor de gemeenteavond moet nog vastgesteld worden.

Wat we wel gaan doen in deze periode is dat we op alle viermomenten een viering gaan aanbieden, kortom elke zondag komt er een viering vanuit de Martinikerk, maar ook tijdens de stille week, die te volgen zal zijn op kerkomroep.nl (als we de camera goed geïnstalleerd krijgen) of via een youtube kanaal. De richtlijnen van de overheid en de uitwerking daarvan door de PKN biedt ons die mogelijkheid. Alleen het hoogstnoodzakelijke 'personeel' zal bij zo'n viering aanwezig mogen zijn met inachtneming van de onderlinge afstanden. Wat inmiddels ook via Ds Chris Kors is bereikt, is dat onze partnergemeenten in Doesburg graag van de gelegenheid gebruik maken om met deze vieringen mee te doen. Om beurten zullen de diverse voorgangers in de Stille week voorgaan. Op deze wijze kan er misschien toch nog iets moois voortkomen uit deze coronacrisis. Helaas hebben we in Angerlo nog geen mogelijkheid om van daaruit de vieringen via kerkomroep uit te zenden.

Bovendien laten de kerkklokken zich op de avond van 25 maart en 1 april van 19.00 tot 19.15 uur weer in Angerlo en Doesburg horen en is er voor mensen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een gesprekje te voeren in de MK en de GK en/of een kopje thee of koffie te drinken. Deze actie staat in ieder geval morgen en volgende week woensdag nog op het programma, maar het zou mij niet verbazen als we daar een vervolg aan gaan geven zolang de crisis duurt.

Naar boven