Bericht van CvK - Dringende oproep

DRINGEND NODIG – nieuw Beeld & Geluid in de Martinikerk

…en toen mochten we niet meer bij elkaar komen in onze zondagse vieringen! Dat hakt er enorm in, zeker in deze tijd naar Pasen toe. Wat nu?! Daar waren we snel uit: onze vieringen zijn al te beluisteren op kerkomroep.nl, dan gaan we daar nu ook beeld aan toevoegen!

Verouderd materiaal
Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het materiaal waarover we beschikken blijkt verouderd te zijn. Met man en macht hebben de mensen van Beeld & Geluid geprobeerd er het beste van te maken. Chapeau! Maar de kwaliteit laat nog altijd te wensen over en op dit moment kunnen we slechts een statisch beeld aanbieden (geen mogelijkheid om in te zoomen) en dat is niet aantrekkelijk om naar te kijken.

We willen snel handelen!
De kans is groot dat we tot en met Pinksteren het zullen moeten hebben van wat we via
internet aanbieden. Juist daarom bepleit het CvK dat we snel handelen en andere apparatuur aanschaffen. Dat gaat om een nieuwe Full HD-zender voor kerkomroep, een professionele camera en ondersteunende apparatuur om het geluid te verbeteren, bedieningspaneel en extra bekabeling. Kosten: € 3.500,00.

Uw hulp is dringend nodig!
Wij hebben uw hulp hierbij echt nodig! Zodat deze onvoorziene extra uitgave niet ook nog eens drukt op onze centrale kas. Elke gift is welkom, maar wacht er alstublieft niet mee en maak het vandaag nog over op rekeningnummer NL06 RABO 0373 7152 42 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Alvast hartelijk dank namens het CvK,
Ernst Boesveld, voorzitter

Naar boven