Kerkdiensten vanaf 1 september 2020


Met ingang van 1 september 2020 zijn we als PGAD weer begonnen met de erediensten om 10.00 uur. Dat betekent dat u weer van harte welkom bent in de Martinikerk.

De laatste stand van zaken: De kerkenraad heeft besloten om mee te gaan met de regels van het RIVM om niet meer dan 30 personen toe te laten gedurende kerkdiensten. Zoals u misschien weet, zijn kerken uitgezonderd van de 30 personen, maar de kerkenraad acht het verstandig zich toch aan die 30 personen te houden.

Daarnaast hebben we ook besloten voorlopig geen koffie meer te serveren na afloop van de dienst. Bij verplaatsingen in de kerk wordt tegenwoordig een mondkapje gedragen, dus als u de kerk binnenkomt en als u de kerk weer verlaat. Bovendien wordt er door gemeenteleden nog niet meegezongen! Wij volgen hierin het dringende advies van het RIVM. Alleen een groepje zangers in het koor zingen de liederen mee.

Ook ontsmetten we onze handen nog steeds bij binnenkomst en nemen 1,5 meter afstand van elkaar. Uw naam en telefoonnummer moeten geregistreerd worden, zodat we bij een eventuele Corona melding kunnen zien wie er mogelijk besmettingsgevaar loopt. Mocht er niemand staan om uw naam te noteren, wilt u dit dan zelf doen op gereedliggende formulieren? Als we de kaarten signeren waar de bloemengroet voor bestemd is, dan nemen we onderling de afstand ook in acht. Hier zijn we nog weleens slordig in.

De hogere besmettingsgetallen, onze kwetsbare groep gemeenteleden, laten ons geen andere keuze. Als de besmettingscijfers niet aanstonds omlaaggaan, zullen mogelijk nog andere besluiten volgen. Hier hoort u natuurlijk zo snel mogelijk meer over. Met elkaar houden we Corona buiten de deur! We proberen zoveel mogelijk up te date informatie via de website te vermelden.

Voor degenen die ondanks dit nieuwe normaal het toch niet zien zitten om naar de kerk te komen, blijft het mogelijk de dienst online te volgen. Hier wil ik wel graag een tweetal opmerkingen bij maken, namelijk als eerste, ons abonnement is niet toereikend om veel mensen tegelijkertijd naar kerkomroep te laten kijken. We willen u dan ook graag stimuleren om weer naar de kerk te komen.

Als tweede opmerking wil ik nogmaals benoemen dat de eredienst ook via youtube.nl te volgen is. Onder PKN Angerlo-Doesburg kunt u de eredienst prima volgen, zonder gebruik te hoeven maken van Kerkomroep. Vanwege de mogelijkheid om volop van youtube.nl gebruik te kunnen maken, heeft het CVK vooralsnog besloten geen uitbreiding van het abonnement van Kerkomroep aan te vragen. Dus mocht u onverhoopt via kerkomroep geen verbinding kunnen krijgen, probeer het dan via youtube.nl. Dat werkt prima. Maar natuurlijk zien we u het liefst in de kerk.

Achterin de kerk ligt nog steeds het gebruiksplan voor de Martinikerk. In dit plan kunt u de werkwijze van de COCO uitgebreid lezen, maar ook overige zaken Corona betreffende.
Om het Gebruiksplan Kerkgebouw PGAD te openen - klik hier
.

Als kerkenraad proberen we de veiligheid van onze gemeenteleden te waarborgen.
Het is onze overtuiging dat we dat tot dusver maximaal hebben bewerkstelligd. We willen dit graag zo houden, want onze gemeenteleden vallen voor het grootste gedeelte in de risicogroep. We blijven er zorgvuldig op letten dat al onze gemeenteleden zich senang voelen bij de huidige regels in onze kerk. Laat ons weten als we iets moeten aanpassen of wijzigen. Zo helpen we elkaar.

Ernst Boesveld, interim voorzitter kerkenraad PGAD

 

 

Naar boven