Kerkdiensten vanaf 1 september 2020


Met ingang van 1 september 2020 zijn we als PGAD weer begonnen met de erediensten om 10.00 uur. Dat betekent dat u weer van harte welkom bent in de Martinikerk.

We gaan proberen om op zondag 27 september de Galluskerk voor u en andere gemeenteleden te openen, zodat de eredienst vanuit de Martinikerk meebeleefd kan worden in de Galluskerk. De beeldverbinding hebben we getest en dat is gelukt. De dienst begint dan om 11.00 uur met een kopje koffie en start om 11.15 uur met uitzenden. Dit kan helaas niet eerder, omdat de dienst in Doesburg eerst afgelopen moet zijn, voordat hij vertoond kan worden in de Galluskerk.

Als kerkenraad hebben we er begrip voor dat u in deze bijzondere Corona-tijd terughoudend bent met het bezoek aan de kerk en vooral als die op een tijdstip aanvangt van 08.30 uur. Mocht u besluiten om na 1 september nog steeds terughoudend te zijn, ondanks het aanvangstijdstip van 10.00 uur, dan snappen we dat eveneens, maar we missen u wel. We willen elkaar weer graag ontmoeten in de kerk.
We hebben elkaar zo hard nodig in deze tijd, om tot steun te zijn, om samen stil te zijn, om onze Heer te loven, te eren, te prijzen en te dienen.
Dit kan weer, de eerste keer op zondag 6 september. Samen zingen zal dan nog wel niet kunnen, maar samen de eredienst beleven en samen geloven, dat hebben we zó nodig met elkaar, dat kan wel. Komt u ook?

U hoeft zich niet meer aan te melden, niemand meer te bellen om een plek te reserveren. U bent gewoon welkom. We zijn alleen verplicht u te registreren als aanwezige, dus achterin de kerk zal u bij binnenkomst gevraagd worden uw naam en telefoonnummer op te schrijven (Neem een pen mee). Of misschien is er een ouderling of diaken die uw naam opschrijft, zodat u alleen uw naam en telefoonnummer hoeft te geven. U wordt daarna naar een stoel gebracht door de COCO (corona-coördinator). Te herkennen aan het gele hesje!!!

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Bij een aantal gemeenteleden van ongeveer 30 is dat prima te doen in de koffie-, thee- en aandachtschenkerij, maar bij een groter aantal aanwezigen, zal er ook koffie in de zijbeuk geschonken worden. U wordt dan vanzelfsprekend gevraagd u te houden aan de Corona-regels!

Voor degenen die ondanks dit nieuwe normaal het toch niet zien zitten om naar de kerk te komen, blijft het mogelijk de dienst online te volgen. Hier wil ik wel graag een tweetal opmerkingen bij maken, namelijk als eerste, ons abonnement is niet toereikend om veel mensen tegelijkertijd naar kerkomroep te laten kijken. We willen u dan ook graag stimuleren om weer naar de kerk te komen.

Als tweede opmerking wil ik nogmaals benoemen dat de eredienst ook via youtube.nl te volgen is. Onder PKN Angerlo-Doesburg kunt u de eredienst prima volgen, zonder gebruik te hoeven maken van Kerkomroep. Vanwege de mogelijkheid om volop van youtube.nl gebruik te kunnen maken, heeft het CVK vooralsnog besloten geen uitbreiding van het abonnement van Kerkomroep aan te vragen. Dus mocht u onverhoopt via kerkomroep geen verbinding kunnen krijgen, probeer het dan via youtube.nl. Dat werkt prima. Maar natuurlijk zien we u het liefst in de kerk.

Achterin de kerk ligt nog steeds het gebruiksplan voor de Martinikerk. In dit plan kunt u de werkwijze van de COCO uitgebreid lezen, maar ook overige zaken Corona betreffende.
Om het Gebruiksplan Kerkgebouw PGAD te openen - klik hier
.

Als kerkenraad proberen we de veiligheid van onze gemeenteleden te waarborgen.
Het is onze overtuiging dat we dat tot dusver maximaal hebben bewerkstelligd. We willen dit graag zo houden, want onze gemeenteleden vallen voor het grootste gedeelte in de risicogroep. We blijven er zorgvuldig op letten dat al onze gemeenteleden zich senang voelen bij de huidige regels in onze kerk. Laat ons weten als we iets moeten aanpassen of wijzigen. Zo helpen we elkaar.

Ernst Boesveld, interim voorzitter kerkenraad PGAD

 

 

Naar boven