Gemeenteavond 16 september 2020

Eindrapport van de gemeenteavond op 16 september 2020 - klik hier

Toelichting

"We zijn de werkgroep ter voorbereiding op de gemeenteavond van 16 september 2020 gestart, omdat de kerkenraad het advies van het College van Kerkrentmeesters nogal ontmoedigend had ontvangen. Het college had namelijk geadviseerd om het aantal uren te beperken op alle drie betaalde krachten, predikant, organist en schoonmaakster, om op die wijze de begroting weer enigszins op orde te krijgen. Het college was tot de conclusie gekomen dat niet zozeer op gebouwen bezuinigd kon worden, want dat zou per saldo niet genoeg opleveren om de begroting op orde te krijgen. Daarom vond het college dat het begrotingstekort op orde moest worden gebracht door te bezuinigen op betaalde krachten. De kerkenraad wilde dit verder laten onderzoeken en hierbij de gemeenteleden betrekken. Op basis hiervan werd de werkgroep ingesteld.

De werkgroep ter voorbereiding op de gemeenteavond heeft haar rapportage bij alle gemeenteleden thuisbezorgd. U heeft de conclusies en aanbevelingen kunnen lezen. Vervolgens heeft de werkgroep deze rapportage als definitief document aangeboden aan de kerkenraad. Nu is het aan de kerkenraad om met dit document een richting aan te geven op basis van de richtingdiscussie en bestaansrecht, op basis van de vrijwilligersinzet en op basis van de financiële situatie van onze gemeente.

Het laat zich aanzien dat de kerkenraad hier nog wel enige tijd voor nodig heeft. We gaan niet over één nacht ijs! De kerkenraad vindt echter ook dat u op dit moment al recht heeft op alle informatie waarmee de werkgroep haar rapportage heeft opgesteld. Met bijgevoegd document kunt u alle reacties vanuit de enquete lezen. Ook ziet u de informatie op basis van de gehouden pitches, die zijn verwoord op het rode papier, u ziet de reacties op basis van de vragen die na de pitches zijn gesteld en tot slot ziet u de reacties van gemeenteleden op basis van de drie vragen op het blauwe formulier.

Kortom, de informatie van de gemeenteavond en van de enquete is nu voor u beschikbaar.
Er zijn nog een tiental reacties binnengekomen nadat de werkgroep de rapportage bij alle gemeenteleden had bezorgd. Deze reacties zijn in de bijlage niet opgenomen, omdat hier sprake was van zeer persoonlijke reacties op onderwerpen uit de rapportage. Deze reacties zijn wel gedeeld met de kerkenraadsleden, omdat zij uiteindelijk ook deze reacties kunnen meenemen in het uiteindelijke besluit.
Vanzelfsprekend zal deze laatste fase ook met u gedeeld worden".

Met vriendelijke groet,

Ernst Boesveld

 

De Gemeenteavond in de Martinikerk van 16 september 2020 kunt u terugzien op www.kerkomroep.nl

Informatie over de Gemeenteavond via extra editie van LICHT - klik hier

Naar boven