Startzondag 13 september 2020

  

Startzondag in de Martinikerk            Marijke Kors met de kinder- grotemensen-uitleg

   

Het Projectkoor                                              Tineke Grimm introduceert het Life Line
                                                                     project dat we dit jaar gaan ondersteunen

 

    

                                                                       Gudrun breit doekjes

Chris vertelt over de koorddanser die van iedereen applaus krijgt voor wat hij doet en kan.

 

  

Is er iemand die in de kruiwagen met de                       Mw. Dobbelsteen over alles wat onze 
koorddanser over het koord durft te gaan?                    gemeente doet. Wat een gedoe.
                                                                                 Maar wat is het leuk en zinvol.

 

 

Koffie, thee, limonade en een goed gesprek.       Op een legoblokje schrijven wat je kan doen
                                                                       voor de kerk. Van al die legoblokjes wordt
                                                                       een huis gebouwd. 

Naar boven