Bevestiging en afscheid ambtsdragers en taakdragers

Op zondag 25 april zal ds. Chris Kors de nieuwe ambtsdragers in hun functie bevestigen.

Twee pastoraal ouderlingen, namelijk Margreet Eldering en Anne-Mieke Luykx,
Eén scriba, Pollyan van Swigchem,
Twee jeugdouderlingen, Stefan Bos en Ezrah van Zijtveld,
Drie diakenen, Carin Hartemink, Klaas Muller en Richard Klooster.

Daarnaast zal onze predikant ook de nieuwe taakdragers welkom heten in hun ambt.
Dit zijn Erika Klooster als taakdrager diaconie, Henk Kingma als taakdrager eredienst en Kees Cevaal als taakdrager van het college van kerkrentmeesters.

Ook zal de predikant twee ambtsdragers en één taakdrager herbevestigen.
Dit zijn Rimke Kingma en Marjolein Somsen, alsmede taakdrager Gudrun Gilhuis.

Tevens nemen we afscheid van scriba Jaap Weststeijn, jeugdouderlingen Marijke Kors en Marcel Somsen, diakenen Anita Spanjer en Monique Boogman en taakdrager diaconie Nel Weststeijn.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we deze eredienst weer volop aanwezig kunnen zijn in de Martinikerk. Terwijl dat eigenlijk bij zo’n bijzondere dienst wel zou moeten, want zoiets bijzonders moet je met zoveel mogelijk gemeenteleden vieren. Dan is het aantal van 30 wel erg weinig.

De nieuwe ambtsdragers en taakdragers willen echter nog graag door ds. Chris Kors bevestigd worden. Dat betekent dat die bevestiging dus voor de datum van 9 mei moet plaatsvinden, omdat Chris Kors op 9 mei afscheid neemt van onze gemeente, vanwege zijn beroep in het Zeeuwse Middelburg.

Vertrouwenspersoon

Wellicht ten overvloede, maar toch wil ik u nog graag attenderen op het feit dat de kerkenraad Klaas Muller bereid heeft gevonden de functie van diaken op zich te nemen. Klaas Muller was echter ook vertrouwenspersoon. Deze functie is niet te combineren met de functie van diaken. Daarom stemt de kerkenraad ook graag in met het feit dat Jaap Weststeijn zich bereid heeft verklaard deze functie samen met Marian Grandia te vervullen. De kerkenraad bedankt Klaas Muller voor het jarenlang vervullen van de functie van vertrouwenspersoon en wenst Jaap Weststeijn veel succes toe in deze nieuwe functie.

Naar boven