Buitengewoon kerk

De kerk kan zoveel beter ...

Onderstaande notitie heeft zijn oorsprong uit het rapport dat de werkgroep naar aanleiding van de gemeenteavond (16-09-2020) heeft opgesteld.

De afgelopen periode is de kerkenraad intensief met de aanbevelingen en conclusies uit het rapport aan het werk gegaan. In bijgaande notitie vindt u veel terug van wat er op de gemeenteavond is gezegd en geschreven.

De notitie eindigt met een aantal deelplannen als bijlagen. Deze bijlagen laten nog even op zich wachten, maar zodra deze allemaal in de kerkenraad zijn behandeld zullen deze deelplannen eveneens op de website te lezen zijn.

Deze notitie zal samen met de deelplannen het beleidsplan gaan vormen van de PGAD voor de jaren 2021-2025. Uiteindelijk zal de kerkenraad de diverse beleidsplannen vanuit de diverse geledingen, commissies, werkgroepen en colleges die hieruit voortvloeien, gaan bespreken en ook deze plannen zullen dan op de website zichtbaar worden.

Veel leesplezier en voor vragen kunt u zich tot de scriba richten, zodat deze vragen ook in de kerkenraad besproken kunnen worden.

Buitengewoon kerk - De kerk kan zoveel beter ...

Door de link Buitengewoon kerk aan te klikken kunt u deze notitie downloaden.

Naar boven