Afscheid ds. Chris Kors

Op zondag 9 mei neemt ds. Chris Kors samen met zijn familie afscheid van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg (PGAD). Hij is sinds 2012 verbonden aan de PGAD. Ds. Kors heeft met ingang van 23 mei een beroep aanvaard in Middelburg bij de nieuwe Kerkgemeente te Middelburg.

In hem gaan we een bevlogen predikant missen die altijd openstond voor het zielenheil van de gemeenteleden. Genoemd mag worden dat hij geroemd wordt binnen de gemeente vanwege zijn pastorale inzet bij mensen. De wijze waarop hij bij acute pastorale zorg en bij uitvaarten de harten van mensen en nabestaanden verwarmde en zijn empathie worden bijzonder gewaardeerd. Als PGAD gaan we hem ontzettend missen, vooral omdat hij niet alleen binnen de kerkmuren actief was, maar ook buiten de PGAD zocht naar hoe de kerk zich meer kan presenteren in de samenleving. Zo is hij ook de aanjager geweest met betrekking tot het muurgedicht aan de Martinikerk. Hij was de initiator voor deze gedichtenwedstrijd. Uit de vele inzendingen van gedichten moest de jury zich buigen en het mooiste inhoudelijke gedicht werd dan op de laatste zondag in januari door burgemeester Loes van der Meijs onthuld, waarbij de dichter van het winnende gedicht natuurlijk ook aanwezig was. Verder is ds. Kors actief geweest in het burgerinitiatief ‘Liefde is sterker dan haat’, maar ook met het thema ‘eenzaamheid’ en ‘de Doesburgse Huiskamer’. Echt een predikant die buiten de muren van de kerk midden in de samenleving actief was.

Ds. Kors heeft te kennen gegeven zijn afscheid te willen houden in een gezamenlijke oecumenische viering op 9 mei te 15.00 uur in de Martinikerk in Doesburg. Tijdens de lockdown hebben de diverse partnergemeenten in de regio Doesburg gezamenlijk de erediensten ingevuld vanuit de Martinikerk. Chris draagt de oecumene een warm hart toe en dat wil hij bekrachtigen door met de voorgangers van de partnergemeenten deze afscheidsdienst inhoud te geven.

Deze dienst zal besloten zijn met genodigden, de diverse voorgangers en enkele ambtsdragers. In deze Coronatijd is het helaas niet mogelijk om meer mensen toegang te bieden tot de Martinikerk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

U kunt de afscheidsdienst natuurlijk wel volgen via www.kerkomroep.nl (Martinikerk Doesburg).

Kerkenraad PGAD

Naar boven