Vervolgtraject Beroepingscommissie

Advies CvK

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met onze administrateur een advies uitgebracht richting de Kerkenraad omtrent de nieuwe functie van predikant voor de PGAD. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een meerjarenraming die we als PGAD moeten aanleveren bij het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Voor een nieuwe predikant dienen we een sluitende meerjarenraming aan te leveren. Als u bedenkt dat het ons de afgelopen jaren op geen enkele wijze is gelukt om een sluitende begroting tot stand te brengen, dan is het logisch dat er in de meerjarenbegroting voor de komende jaren behoorlijk gesneden moet worden.

Door deze methode toe te passen, zie je wel direct wat je je als PGAD nog kunt veroorloven. Op basis van de inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend hoeveel salaris er voor een predikant overblijft. En bij zo’n salaris kun je ook invullen om hoeveel fte het dan gaat.

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om op basis van de meerjarenraming een predikant van 0,5 fte aan te stellen. Daarnaast heeft het CvK aangegeven dat er eventueel nog financiële ruimte is om een 0,5 fte kerkelijk werker aan te stellen voor vier jaren. Deze functie zou betaald kunnen worden door een winstmarge op het pand Prinses Margrietstraat te Angerlo, als dat pand volgend jaar verkocht gaat worden.

Het CvK heeft bij het advies ook gekeken of een fte van 0,6 haalbaar zou zijn. Dit blijkt nogal wat haken en ogen te hebben, want daarmee teren we behoorlijk in op ons vermogen en dat is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd. Aan de Kerkenraad zijn echter wel beide meerjarenramingen voorgelegd, zodat de Kerkenraad een gefundeerde beslissing kan nemen.

Naar boven