Consulent en beroepen predikant

 

Op maandagavond 21 juni heeft de Kerkenraad fysiek vergaderd in de Martinikerk. Hierbij was aanwezig onze consulent, ds. Dirk Engelage uit Vorden.

Eén van de eerste zaken die in een beroepingsprocedure geregeld moeten worden is het aanstellen van een consulent. Deze consulent ziet toe op het proces van beroepen. Hij zal dan ook bij alle vergaderingen aanwezig zijn om ons in dat proces te begeleiden. We zijn blij dat Dirk Engelage deze nodiging heeft aanvaard en tijdens deze vergadering hebben we al gemerkt dat hij vol enthousiasme meebeweegt in het zo belangrijke proces van beroepen.

Zoals ik al eerder heb geschreven, zullen we het beroepen van een nieuwe predikant moeten voorleggen aan het Breed Moderamen (BM) van de classis. Dit BM zal eerst bekijken of de gemeente de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan voldoen door een predikant aan te stellen die ze kunnen betalen. Het CCBB zal het Breed Moderamen hierin adviseren. Er wordt gekeken naar een termijn van meerdere jaren. Zijn we tegen die tijd nog steeds in staat aan onze financiële verplichtingen voor de predikant te voldoen? We kijken dan naar een horizon van 8 tot 10 jaren.

Vanwege dit aspect en vanwege de procesgang van beroepen, was ds. Jaap van Beelen, classispredikant van de regio Gelderland Zuid-Oost, ook aanwezig tijdens de kerkenraadsvergadering. Hij heeft ons onder andere uitgelegd waar we allemaal rekening mee moeten houden gedurende het gehele proces. Hij heeft ook uitgelegd, dat we als gemeente eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met gemeentes rondom Doesburg. Informatie uit de eerste hand, waar niet alleen wij, maar ook onze consulent mee geholpen is.

Tijdens de kerkenraadraadsvergadering werd ook een eerste concept van een document dat moet uitgroeien tot een profielschets besproken. Een kleine afvaardiging uit de Kerkenraad had zich de afgelopen maand beziggehouden met dit onderwerp en zij presenteerden deze avond de uitkomst. Degene onder ons die verwacht had geconfronteerd te worden met enkele A-4tjes, kwam bedrogen uit. Eén A-4tje met enkele kernwoorden en een schematisch overzicht gaf volgens de afvaardiging voldoende ruimte om tot een mooie gedachtenwisseling te komen, dat uiteindelijk moet leiden tot een profielschets. Na de uitleg werd e.e.a. duidelijker. Eerst kijk je ernaar en heb je enorm veel vragen, maar die vragen worden als vanzelf beantwoord bij de uitleg van het document.

Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe nu verder. Daar kwam al snel de gedachte naar voren, dat we dit document met de gemeenteleden moeten bespreken om van hun te horen wat zij ervan vinden en waar het document eventueel nog aangepast zou moeten worden. We willen u graag meenemen in de voortgang van het beroepingswerk. Een profielschets is daar enorm belangrijk in. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we samen met u over het concept-document dat moet uitgroeien tot een profielschets gaan communiceren. We vinden het ook tijd voor bezinning en daarom hebben we ook geen haast. We willen er geen druk op leggen. Zorgvuldigheid en inbreng vanuit de gemeente lijkt ons superbelangrijk, want we willen graag horen wat u ervan vindt.

Naar boven