Zondag 19 september 2021 - Cantatedienst

Zondag 19 september aanstaande om 10 uur zal in de dienst de cantate "Komm, su süßer Todesstunde" (nr 161) van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd, door koor en orkest van het Bachensemble Arnhem o.l.v. dirigent Pieter Endedijk.

Ds. Bram Grandia zal in deze dienst voorgaan. Naast de Bachcantate zal ook het motet ‘Der Mensch vom Weibe geboren’ van Johann Christoph Bach (verre familie van Johann Sebastian: ze hadden dezelfde overgrootvader) worden uitgevoerd. Dit motet is gekozen omdat het aansluit bij het thema van de cantate en heeft als tekst Job 14,1.

De cantate is speciaal voor deze zondag, de 16e na Trinitatis, gecomponeerd in 1716. Pieter Endedijk schrijft hierover: ‘Komm, du süße Todesstunde’, kom, jij zoet uur van de dood – waarom verlangt iemand naar dat moment?
Het verlangen naar de dood komt in meer cantates van Bach voor en het is ook wel een typerende gedachte voor zijn tijd, het piëtisme. De dood was toen een bittere realiteit: veel kinderen stierven op jonge leeftijd, veel vrouwen lieten het leven in het kraambed, ziekten en epidemieën (het laatste nog meer dan in onze tijd!) maakten het leven van velen kwetsbaar. De dood kon zomaar je huis binnentreden. De levensverwachting was in die tijd ongeveer vijftig jaar. De dood werd daarom niet gezien als een einde, maar als een nieuw begin. Het doodsverlangen waarvan in deze en andere cantates steeds sprake is moet verstaan worden als een Christusverlangen (‘Jesussehnsucht’).

De ontmoeting met Christus schenkt het eeuwige leven en dat schept vreugde. Zo werd ook het verhaal over de opwekking van de jongeling te Naïn verstaan, Lucas 7,11-17, de jongen ontvangt in de ontmoeting van Jezus het leven terug. Dit evangelie wordt volgens de lutherse traditie gelezen op deze zestiende zondag na Trinitatis. In 1716 viel deze zondag op 27 september, toen werd de cantate voor het eerst uitgevoerd.

Naar boven