Extra bijeenkomst predikantsvacature

In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en diaken een eerste aanzet gemaakt van een profielschets voor een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

Op 9,14 en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op het laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor onze excuses aan.

Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op Zondagmiddag 10 oktober om 12:00 in de Galluskerk in Angerlo.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent geweest deel te nemen. De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u vragen wij uw input op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 10 oktober.

Namens de werkgroep,
Jannie Boesveld
Richard Klooster
Ezrah van Zijtveld
Margreet Eldering
Stefan Bos

 

Naar boven